Oferta

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Najczęściej są to 2-3 spotkania prowadzone w formie wywiadu, w czasie których staram się zebrać jak najwięcej informacji o zgłaszanym problemie. Po odbyciu konsultacja stawiam diagnozę i proponuję pacjentowi najwłaściwszą formę leczenia.

Indywidualna terapia długoterminowa

W czasie cotygodniowych spotkań prowadzonych z częstotliwością 2-3 lub 4 sesji tygodniowo (w zależności od głębokości problemu) staram się zrozumieć wraz z pacjentem przyczyny jego zachowania. W wyniku analizy pacjent zyskuje wiedzę na swój temat, która umożliwia mu zmianę i rozwój. W psychoterapii psychoanalitycznej terapeuta nie udziela porad, nie zadaje zadań domowych, ani nie mówi pacjentowi, co robi dobrze, a co źle. Głównym celem terapii jest prawdziwy wgląd w nieświadome motywacje, które kierują pacjentem i które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie. Aby dotrzeć do tych ukrytych treści, pacjent zachęcany jest do możliwie jak najbardziej swobodnego mówienia o tym, co jest dla niego ważne i co w danym momencie przychodzi mu do głowy. Materiałem badawczym są zarówno bieżące wydarzenia, jak i sny, spontaniczne wspomnienia, czy obejrzane filmy. A więc wszystko co pacjent uzna za ważne i pomocne w procesie rozumienia.

Indywidualne konsultacje oraz terapia dzieci

W celu postawienia diagnozy na pierwszą konsultację zapraszam najczęściej całą rodzinę. Psychoterapia dzieci również prowadzona jest w odmienny sposób od terapii osób dorosłych. Dzieci nie potrafią opisać słowami tego, co dzieje się w ich wewnętrznym świecie. Dlatego główną metodą komunikacji jest zabawa oraz swobodny kontakt. Poprzez rysunki, dowolne aktywności, inscenizowane zabawy dziecko przedstawia terapeucie problem, który następnie jest nazywany i tłumaczony dziecku przez terapeutę.

Diagnozy psychologiczne.

Przeprowadzam diagnozy pod kątem PTSD (syndrom stresu pourazowego), testy inteligencji oraz testy osobowości.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzę szkolenia z zakresu: praca z trudnym klientem, skuteczna komunikacja, wprowadzanie zmian w zespole, rozwój kompetencji emocjonalnych, budowanie zespołu, autoprezentacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wypalenie zawodowe. Prowadzę również warsztaty psychologiczne skierowane zarówno do dorosłych jak i do dzieci.